clon1.jpg header
Konularımız Biz ve Konsültanlarımız Adresimiz Bize yazın
clon2.jpg
Sık Sorulan Sorular EEG Görüntüleme Yöntemleri US, BT, MRI Fizik Tedavi

Anasayfa

Sık Görülen Sorunlar

Nadir Hastalıklar


 

Zihinsel Gerilik

Konuşma, kavramları öğrenme, matematiksel ilişkiler, okuma-yazma becerisi, sosyal beceriler ve zeka beynin zihinsel faaliyetleridir. Beyin hasarı olan çocuklarda bebeklik döneminde önce hareket sistemlerine yönelik engeller farkedilir ve ele alınır. Fakat yaşla beraber zihinsel beceriler öne çıkar. Bazen hareket gecikmeleri atlatılsa dahi zihinsel gerilikler kalabilir.

Zihinsel gerilik, zeka geriliği veya mental retardasyon olarak da bilinir. Ailelerin doğru olarak yorumlayabilmesi için yaşıtlarından zihinsel beceriler olarak geri kalma olarak anlatılabilir. Hatta birçok testte bu fark ifade edilir. Bu geri kalma, çoğu durumda bir zihinsel kapasite kısıtlılığının işaretidir ve yaşıtlarıyla olan açık kapatılamayabilir. Bu da uzun süreli bakım, ilgi, takip gibi sorunlar veya okulda öğrenme sorunları anlamına gelir.

Zihinsel faaliyetler bir bütünü olduğundan herhangi bir bölümde olan aksaklık tüm çalışmalarda soruna yol açabilir. Konuşmayan bir çocuğun, kavram tanıması, okuma yazması ve öğrenmesi sorunlu olacağından zekanın kullanılabileceği bir bilgi birikimi dahi oluşturulamaz. Bazen öğrenme sorunları sadece matematiksel ilişkiler gibi dar bir alanı etkileyebilir ve okulda sorunlar yaratabilir. 


Adresimiz  |  Bize Yazın  |  Biz ve Konsültanlarımız  |  Site Eskileri 

Internet Kaynakları  |  Fizyoterapistler  |  EEG Teknisyenleri  |  Bilimsel Toplantılar  |  Bilimsel Çalışmalarımız