clon1.jpg header
Konularımız Biz ve Konsültanlarımız Adresimiz Bize yazın
clon2.jpg
Sık Sorulan Sorular EEG Görüntüleme Yöntemleri US, BT, MRI Fizik Tedavi

Anasayfa

Sık Görülen Sorunlar

Nadir Hastalıklar

Sayfa İçindekiler:
 
  1. Nöbetler/Havaleler 
  2. EEG 
  3. İrkilme 
  4. Katılma 
  5. Başağrısı 
  6. Gelişme Geriliği 

Sık Sorulan Sorular

Nöbetler/Havaleler 

Çocuğumun dalmaları oluyor. Bunların dalma nöbeti mi yoksa basit dalma mı olduğunu nasıl ayırt edebilirim?

Nöbet gibi olan dalmalar rahatsız edici bir fizik uyaranla dahi sonlanmayan dalmalardır. Örneğin, dokunma, dürtme, hafifçe saçını çekme gibi uyaranlarla dalmanın bölünmesi, nöbet olmadığını düşündürür. 

Yeni başladığımız epilepsi ilaçları nöbetleri kesti ama davranış sorunlarına yol açtı. Ne yapmalıyız?

Nöbetleri (havaleleri) kontrol altında tutmak için kullandığımız antikonvülsan denilen ilaçlar (Convulex, Topomax vs) bazı denge ve davranış sorunlarına yol açabilir. Bunlara vücut birkaç haftada alışamıyorsa farklı ilaç tedavileri denemek gerekir. Tabi nöbet kontrolunda sağladığı avantaj ile bu davranış sorunlarının yarattığı dezavantaj tartılmalıdır. Belki 1-2 hafta daha beklenip, sonra alternatif için uzmanla görüşülmelidir. 

Erken doğan ve kafa içinde kanama geçiren bebeklerde nöbet riski nedir?

Yenidoğan döneminde beyinde hasar gelişen bebeklerde nöbet riski yüksektir. Fakat bu çocukların büyük bir kısmında EEG'de bazı bozukluklar saptansa bile nöbet gözlenmez. Dolayısıyla ilaç tedavisi gerekli olmaz. EEG'nin bir yaş öncesi dönemde güvenilir bir kaydı da zordur. 

Çocuğum 9 yaşında ve 3 yaşından beri epilepsi hastası. Çok sayıda ilaca rağmen hala hergün nöbeti oluyor. Ne yapabiliriz?

Anlattıklarınıza göre çocuğunuzda dirençli epilepsi var. Burada bazen iyi bir kontrol mümkün olmayabilir ama tabii ki ilaç deneme çabalarının devam etmesi lazım. Önerim, görüştüğünüz doktorlar arasında telefon takibi ile sık ilaç değişiklikleri yapabileceğiniz biriyle sabırla ilaç denemeye devam etmeniz. Bunun dışında sebebe yönelik incelemelerin ve cerrahi bazı yöntemlerin büyük merkezlerde görülerek değerlendirilmesi iyi olur. 

Epilepsi hastalığına ne zaman dirençli denilir? 

Epilepsiye bağlı nöbetler, doğru seçilmiş ve dozunda kullanılmış birkaç ilaç ile kontrol altına alınamıyorsa dirençli olarak kabul edilir. Burada doğru ilaçların seçimi ve kombine edilmesi, yüksek dozlarda kullanılması ve ilacın düzenli verilmesi önemli faktörlerdir. Bazı dirençli kabul edilen olgular doz ve ilaç kombinasyonlarını düzenlemekle kontrol altına alınabilir. Dirençli epilepsilerde ayrıca, cerrahi ve ketojenik diyet gibi yöntemler de kullanılabilir. 

İlk epilepsi nöbetinden sonra ilaca başlamak gerekir mi? 

Epilepsi tanısı için tekrarlayan nöbetler görmek gerekir ve çok çeşitli epilepsi türleri vardır. Tek nöbet ve EEG'de nöbet tekrarlama potansiyelini düşündürecek bulgular varsa, bazen ilaç önerilebilir. Fakat beyin dokusu EEG’de saptanan epileptiform denilen dalgaları ilaç desteği olmaksızın da kontrol altında tutabilir. Dolayısıyla ilaç tedavisi için nöbet tekrarlarını görmek, birçok epilepsi türlerinde tercih edilir. 

Epilepsi ilacı kullanıyor olmak planlanan bir gebelikte sorun yaratır mı? 

Erkeklerin epilepsi ilacı kullanmasının ve nöbet geçirmesinin bebek ve hamilelik üzerine bir etkisi beklenmez. Annelerin kullanması ise bazı doğum anomalileri açısından soruna yol açabilir. Bunlar kullanılan ilacın dozuna ve çeşidine göre değişir. 

Beyinde su toplaması (hidrosefali) için şantı olan bir çocukta EEG’nin bozuk olması ileride epilepsiye veya West Sendromu'na yol açar mı? 

EEG bozukluğu genelde nöbet geçirme eğilimi anlamına gelen epileptiform dalgaların görülmesidir. EEG'de bazen yaşa uygun ritimlerin görülmemesi ve yavaş dalgaların görülmesi de "bozukluk" olarak ifade edilebilir. İki yaş sonrasında West Sendromu pek gözlenmez. Ama şantlı ve beyin hasarlı bir çocukta nöbet her zaman bir olasılıktır, EEG normal bile olsa. Bu arada, EEG yoruma çok açık bir testtir. Dolayısıyla testin hastanın kliniği ile beraber değerlendirilmesi iyi olur.

2,5 aylık bebeğim şu sıralar uyandığında gözleri büyüyor ve sabit bir noktaya bakıyor. Elleri de hızlı hareketlerle yarım açılıp kapanıyor. Bu konuda yol gösterebilir misiniz? 

Bebekler bazen heyecanla bahsettiğiniz tipte hareketler yapabilirler. Bir diğer ihtimal de bunun bir çeşit nöbet olmasıdır. Önerim, bu hareketleri videoya kaydedip, çocuğunuzu muayene edebilecek bir çocuk nöroloğuna göstermeniz olacaktır.

Oğlum iki aylıkken birkaç saniye süren nöbetler geçirdi. 1,5 yıl Luminaletten kullandık. Daha sonra çekilen EEG’de bozukluk çıkmasının ardından Convulex'e geçildi. Bu ilacın kan seviyesi normalin üst sınırında. Oğlumda yeni gelişen durgunluk ve halsizlik ilaç kaynaklı olabilir mi? 

Luminaletten veya Convulex gibi antikonvulsan denilen ilaçları nöbet ihtimalinin olduğunu düşündüğümüz çocuklarda kullanırız. İlaç seviyesi bazen bir gösterge olmakla beraber, seviyelerden çok çocuğumuzun herhangi bir yan etki görüp görmediği önemlidir (çok uyuklama, dengesizlik vb gibi). Dolayısıyla, rakamlardan tedirgin olmayın. Ama durgunluk ve halsizlik şikayetlerini doktorunuzla paylaşın. İlaç gerekip gerekmediği ise ancak yapılan testler sonucunda ve yaşanılan nöbet gibi irkilmelerin ve çocuğunuzun daha detaylı incelenmesi ile söylenebilir. 

Çocuğumda ani ağlama ve ardından bayılmayla başlayan ve sonrasında birkaç saat hafıza kaybına yol açan bir nöbet oldu. Çocuk nörolojisine göstermemiz gerekir mi? 

Gözlemlediğiniz bir çeşit epilepsi nöbeti olabilir. Nöbetler tekrarladığında epilepsi tanısı konulur. Tekrarları olursa mutlaka çocuk nörolojisi tarafından görülmesi gerekir. Duruma göre EEG testi yapılıp, nöbet geçirme eğilimini saptamak mümkün olabilir. Ön incelemelerde (tomografi) beyinde bir sorun saptanmamış olması olumlu. Nöbetlerin beyinde hasar bırakması genelde söz konusu olmaz. 

Çocuğum erken doğuma bağlı kafa içi kanama sonrası hidrosefali geliştiğinden şant ameliyatları geçirdi. İlk operasyonu sırasında havale geçirmiş ve Luminaletten’e başlanmıştı. En az 4 yaşına kadar bu ilacı kullanmak zorunda olduğumuz söyleniyor. Kızım genel bir gelişim geriliği yaşıyor. Sizce ilaca ne kadar süreyle devam edilmeli?

Çocuğunuz zor dönemler geçirmiş, beyinde bazı hasarlar kaldığını düşünmemiz gerekir. Buna bağlı olarak da gelişimde yavaşlıklar yaşanıyor. Fizik tedavi ve konuşma eğitimi ile daha yol katedecektir. Eğitimde amaç, beyindeki sağlam bölgeleri kullanıma katmaktır. Beyinde hasarlar nöbet riski oluşturduğundan, nöbet olmasa da -duruma göre- bir süre epilepsi ilaçlarına devam edilebilir. Burada katı kriterler yok. Nöbet olup olmaması ve EEG bulguları tedavinin süresi konusunda fikir verir. 

Uzun süredir (9 yıldır) aynı ilaçlarla epilepsi tedavisi gören çocuğumda diğer tedavi seçenekleri nelerdir? 

Nöbetler, kullandığınız ilaçlarla kontrol altındaysa ilaç değişikliği gerekmez; kontrol altında değilse, başka ilaçlar ve nadiren bazı cerrahi tedaviler düşünülebilir. Bunları doktorunuza da danışmanız iyi olacaktır.

Epilepsi nöbetleri geçiren bir kişinin psikolog tarafından görülmesi gerekir mi? 

Nöbetleri olan hastaların mutlaka psikoloğa gitmesi gerekmez. Ama nöbetlerle mücadelede zorluk yaşanıyor ve bu stresi atmak mümkün olmuyorsa psikolog desteği iyi olur. Yaşanan stresler nöbet kontrolü açısından önemli değildir ama kişinin günlük yaşantısı bu stresten çok olumsuz etkilenebilir.

Epilepsi hastalığı iyileşir mi? 

Birçok çocukluk çağı epilepsisi iyileşebilir. Bu konuda kötümser olmak doğru değil. Yaşla beraber geçmese bile diğer epilepsi türleri de normal bir yaşantı ile uyumludur. 

Nöbet veya havale anında beyinde hasar kalır mı? 

Kısa süren nöbetlerde beyinde hasar kaldığı genel olarak kabul edilmez. Fakat uzun nöbetlerde (30 dakikayı aşan) bazen sorunlar olabilir. 

Dikkat eksikliği ile epilepsi arasında bir bağlantı var mı? 

Doğrudan bir ilişki yok. Bazı ilaçlar ve sık nöbet geçirme dikkat sorunlarına da yol açabilir. 

Kızım, şuur kaybı olmaksızın bir sabah bulantı, kusmayla uyanıp, tek yönde görememe sorunu yaşadı. Bir süre sonraysa şuur kapanmasıyla bir tekrar oldu. EEG, MR ve kan tetkikleri normal bulundu. Çocukluk çağı epilepsisi tanısı konularak ilaca başlandı. Gelip geçici birşeyse ilaç kullanmak neden? 

Tarif edilen arka bölge (oksipital) nöbetlerine benziyor. Sebepsiz şuur kaybı gelişmesi ön planda epilepsi nöbetlerini düşündürür. Nöbetler sık oluyorsa nöbet engelleyici ilaçlar önerilir çünkü sizin de yaşadığınız gibi bazı nöbetler
daha şiddetli ve uzun olabilir. Ayrıca nöbetlerin sık devam etmesi iyileşmede zorluk yaratabilir. Yine de ailenin ve hekimin tercihlerine göre iki şekilde de gidilebilir. Epilepsi ilaçlarının yan etkileri hemen tedirgin etmesin. 

Beyin görüntülemesinde (MRI veya BT) saptanan araknoid kistler nöbete yolaçar mı? 

Araknoid kistler hemen hiç bir zaman nöbet sebebi değildir ve sık saptanırlar. Bunların çok büyük olanları bazen cerrahi olarak takip gerektirebilir. 

Açlık ve uykusuzluk nöbete yol açar mı? 

Belli epilepsi sendromlarında uykusuzluğun nöbeti kolaylaştırdığı iyi bilinir. Ancak açlığın metabolik bazı durumlar dışında kolaylaştırıcı özelliği yoktur.

EEG 

32 haftalık erken doğmuş çocuğumun US takibinde koroid pleksus ve septum pellusidum kisti rapor edilmiş, bunlar nedir?

Çocuğunuzu ve yapılmış US görmeden yorum yapmak doğru değildir. Ama bahsettikleriniz normalde de görülebilecek oluşumlardır. Yeterince tecrübeli olmayanlar tarafından yapılan US ve EEG incelemeler bazen hekimleri ve aileleri tedirgin edebilir. Erken doğan bebekler nörolojik gelişme açısından riskli bebekler olduğundan bir çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmeleri gerekir. 

Çocuğumu dikkat ve okul sorunları için gören psikiyatrist EEG istedi. Bu testte bazı sorunlar rapor edildi. Ne yapmalıyız? 

Bazı çocuklarda nöbet geçirme hikayesi olmasa bile EEG'de epileptiform dalga denilen yanlış elektrik dalgalanmaları saptanabilir. Bundan hemen tedirgin olmak gerekmez. Daha sıklıkla karşılaşılan durum ise çocuk EEG'sinin yorumlanmasında ve çekiminde yapılan hatalardır. Testin öncelikle bir çocuk nöroloğu gözetiminde yapılması ve yorumlanması gerekebilir. 

Çocuğumun EEG'si çok gürültülü bir ortamda yapıldı, bu yüzden çocuk çok kıpırdadı. EEG'si bozuk çıktı ve doktorumuz ilacı değiştirdi. EEG’nin gürültülü bir ortamda çekilmesi EEG’nin bozuk çıkmasına sebep olur mu? EEG bozuk diye daha ağır bir ilaca başlamak doğru mu? 

Bazen EEG testinde görülen yanlış elektrik dalgalanmalarının tipi ve yoğunluğuna göre ilaç değişikliği öneririz, bariz nöbet olmasa bile. EEG'nin gürültülü ortamda yapılmasının bir önemi yok, veya hareket ediyor olmasının da. Bunların oluşturabileceği
artefakt denilen dalgalanmalar ayırdedilebilir.

Çocuğumda 5 sene arayla bayılmalar oldu. İlk EEG normaldi, yeni yapılanda epileptiform dalgalar var. Nasıl yaklaşmamız gerekir? 

EEG bulguları bazen yanıltıcı olabilir. O yüzden doktorunuz, "bayılma" diye tarif ettiğiniz hadisenin detaylarından emin olmalıdır.  EEG'den çok, anlatılan atakların hikayesi ile tanı koymak daha doğrudur. EEG bulgularının niteliği de önemlidir. 

İrkilme 

1.5 yaşındaki çocuğumda sabah kalktığında irkilmeler oluyor ve bazen elindekileri düşürüyor. EEG normal bulundu. Ne yapmalıyız?

Anlattığınız ön planda jüvenil myoklonik epilepsiyi düşündürüyor. EEG testi bazen bulgu vermeyebilir, özellikle uyku kaybı yapılmadıysa. Bunu çocuk nöroloğu ile değerlendirmeniz iyi olur.

3 aylık bebeğimde bir süreden beri uykusunda irkilmeler oluyor. Sonrasında 4-5 saniye ellerinde titremeler oluyor. Yapılan tüm testleri normal çıktı. Epilepsi olsaydı testlerde kesin çıkar mıydı? 

Bebeklerde uykuda görülen yeri ve şiddeti düzensiz el, kol ve bacak atmaları uyku myoklonusu olarak bilinir ve hiç bir önemi yoktur. Hele EEG'de bozukluk görülmediyse hiç tedirgin olmak gerekmez. Yine de hareketleri videoya kaydedip doktorunuzla paylaşmanız iyi olur. 

Yeni doğmuş bebeğimizde uykuda veya emerken kol ve bacaklarda atmalar, irkilmeler oluyor. Nöbet geçiriyor olabilir mi? 

Bebeklerde uykuda veya emerken uykuya dalarken görülen irkilmelerin çoğu basit "uyku irkilmeleri"dir (Video: uyku myoklonusu). Bunların özelliği yer ve şiddetinin değişken olmasıdır. Bazen sağ bazen sol, bazen ayak, bazen kol veya tüm gövde, bazen hafif, bazen belirgin birkaç saniyelik peşpeşe titreme şeklinde irkilmelerdir. Nöbet açısından değerlendirme veya EEG çoğu zaman gerekmez. 

3.5 yaşında bir oğlum var. Bebekliğinden beri saniyelik sıçramaları oluyor. Bazen elinde bir bardak varsa içindekini dökebiliyor. EEG normal bulundu, ne olabilir? 

EEG'de birşey saptanmaması epilepsi tanısından uzaklaştırır. Özellikle EEG'de sıçrama anları yakalandıysa. Yakalanmadıysa, belki bunları kaydedecek daha uzun bir kayıt düşünülebilir. Hareketleri video ile kaydedip görüş alabilirsiniz.

Katılma 

Katılma nöbeti sırasında çocuğum dilini yutabilir mi? Katılmalar oksijensiz bırakıp ilerde beyin hasarı yapar mı? 

Katılmadan dolayı dil yutma veya beyin hasarı gelişmesi söz konusu değildir eğer altta yatan kalple ilgili bir başka sorun yoksa. Katılma sırasındaki bayılma, aslında beynin sigortasıdır. Bayılma ile beraber nefes alma ve nabız normalleşmeye başlar. Katılma ile detaylar için tıklayın. 

Başağrısı 

9 yaşındaki oğluma tekrarlayan başağrısı dolayısıyla migren teşhisi konuldu. İlaca başlanıldı ancak fayda görmedik. Bu yaştaki bir çocukta migren olabilir mi? 

Başağrısı spesifik bir şikayet değildir. Çesitli sebeplerden olur. En çok görülen sebep ise çocuğun tedirginlik ile ufak ağrıları bile hemen dile getirmesidir. Önce şiddetli ağrıların kaydını tutun. Şiddetli ağrı, çocuğun yapmak isteyeceği aktiviteleri bile engelleyen ağrıdır, genelde yatmak ister çocuklar. Sonra bunlarda sebep konusunda tetiği çeken nedir gözden geçirin. Hafif başağrılarını, yani günlük faaliyetlerini aksatmayan başağrılarını önemsemeyin. Bunlardan şikayet etmeye devam ederse mutlaka ilaç vermeden 20-30 dakika yatırın, kesin dinlenme şeklinde. Yatmak istemezse başağrısından şikayet etmemesini belirtin. Migren çocuklarda da olur. Tetiği çeken çesitli sebeplerin düsünülmesi ve mümkün olanların (açlık, belli yiyecekler, yorgunluk, soğuk gibi) engellenmesi gerekir.

Gelişme Geriliği 

Çocuğumun akranlarından geri kalmasının nedenini araştırırken yapılan VEP testi yanıtsız çıktı. Yapılan göz muayenesinde gözler sağlam ama beyne ileti gelmiyor gibi bir yorum yapıldı. MRI önerildi, ne dersiniz? 

VEP testi göze verilen uyaranların beyin tarafından algılanıp algılanmadığını saptar. Gözde sorun yoksa beyinle ilgili yapısal bir sorun olup olmadığına MRI ile bakmak uygun olur.

Adresimiz  |  Bize Yazın  |  Biz ve Konsültanlarımız  |  Site Eskileri 

Internet Kaynakları  |  Fizyoterapistler  |  EEG Teknisyenleri  |  Bilimsel Toplantılar  |  Bilimsel Çalışmalarımız