clon1.jpg header
Konularımız Ekibimiz Adresimiz Bize yazın
clon2.jpg
Sık Sorulan Sorular EEG Görüntüleme Yöntemleri US, BT, MRI Fizik Tedavi

Anasayfa

Sık Görülen Sorunlar

Sayfa İçindekiler:
 
  1. Nöbetler/Havaleler 
  2. İrkilme
  3. Katılma
  4. EEG
  5. Epilepsi Tedavisi
  6. Çeşitli Testler, Bulgular
  7. Baş ağrısı

Sık Sorulan Sorular

Nöbetler/Havaleler 

Çocuğumun dalmaları oluyor. Bunların dalma nöbeti mi yoksa basit dalma mı olduğunu nasıl ayırt edebilirim?

Nöbet gibi olan dalmalar rahatsız edici bir fizik uyaranla dahi sonlanmayan dalmalardır. Dokunma, dürtme, hafifçe saçını çekme gibi uyaranlarla dalmanın bölünmesi, nöbet olmadığını düşündürür.

Çocuğumda irkilme, sabit bakma, ağız şapırdatma gibi hareketler gözlemliyorum. Bunlar nöbet olabilir mi?

Çocuklar uykulu iken basit uyku irkilmesi veya dalgınlaşma gibi hareketler yapabilir. Heyecanla olan ürpermeler de bazen dikkat çeker. Tek başına ağız şapırdatma da nöbet olarak düşünülmemelidir. Uyaranla bu hareketlerin durdurulabilir olması nöbet ihtimalinden uzaklaştırır. Yine de şüpheli durumlarda, video kaydıyla, bir çocuk nöroloğuna gitmeniz iyi olur.

Nöbet veya havale anında beyinde hasar kalır mı?

Kısa süren nöbetlerde beyinde hasar kaldığı kabul edilmez. Fakat uzun nöbetlerde (30 dakikayı aşan) düzenli solunum olmamasına da bağlı sorunlar çıkabilir.  Uzamış bir nöbetteki hastanın bir an önce hastaneye götürülmesi doğru olur.

Nöbet/Havale sırasında çocuklar dilini yutar mı? Nasıl müdahale etmek uygundur?

Nöbet sırasında çene ve dilde kasılmalar olur. Çene kasları çok güçlü kenetlendiğinden nöbet sırasında bunu kaşık veya parmakla açmaya çalışmak yanlıştır. Dilde kasılma olabilir, dilini ısırma sık gözlenir ama dil kopartma veya yutma olmaz. Nöbet sırasında hastayı bir yanına yatırıp gırtlağında salya veya köpük birikmesini engellemek yeterlidir. Çene kasları ancak nöbet bitmeye yakın gevşer ve yanlış olarak çene açmayla nöbet bittiği düşünülür.

Erken doğan ve kafa içinde kanama geçiren bebeklerde nöbet riski nedir? EEG testi bunu saptayabilir mi?

Yenidoğan döneminde beyinde hasar gelişen bebeklerde nöbet riski vardır. Fakat bu çocukların büyük bir kısmında EEG'de bozukluklar saptansa bile nöbet gözlenmez. Dolayısıyla ilaç tedavisi gerekli olmaz. EEG'nin bir yaş öncesi dönemde güvenilir bir kaydı da zordur.

Çocuğumun hidrosefali için şant ameliyatları geçirmesi nöbete yol açar mı?

Hidrosefali, beyinde su toplanmasıyla olur. Erken doğuma bağlı kafaiçi kanama geçiren çocuklarda, ya da beyinde su geçişlerindeki tıkanmalarda görülür. Nöbetler yine hasara bağlı olarak gelişebilir ama sık karşılaşılan bir durum değildir.

İrkilme

15 yaşındaki çocuğumda sabah kalktığında irkilmeler oluyor ve bazen elindekileri düşürüyor. EEG normal bulundu. Ne yapmalıyız?

Anlattığınız Juvenil Myoklonik Epilepsiyi düşündürüyor. EEG testi bazen bulgu vermeyebilir, özellikle uyku kaydı yapılmadıysa. Bunun tekrar bir çocuk nöroloğu ile değerlendirilmesi iyi olur.

Bebeğimizde uykuda veya emerken kol ve bacaklarda atmalar, irkilmeler oluyor. Nöbet geçiriyor olabilir mi?

Bebeklerde uykuda veya emerken, uykuya dalarken görülen irkilmelerin çoğu basit "uyku irkilmeleri"dir (Video: uyku myoklonusu). Bunların özelliği değişken olmalarıdır. Bazen sağ bazen sol, bazen ayak, bazen kol veya tüm gövde, bazen hafif, bazen belirgin birkaç saniyelik peş peşe titreme şeklinde irkilmelerdir. Nöbet açısından değerlendirme veya EEG çoğu zaman gerekmez.  Video kaydını doktorunuzla paylaşmanız yeterli olabilir.

Katılma

Çocuğumda ani ağlama ve ardından bayılmayla başlayan ve sonrasında birkaç saat hafıza kaybına yol açan bir atak oldu. Çocuk nörolojisine göstermemiz gerekir mi?

Ağlama ile başlayan ataklar genelde katılma olarak bilinir, epilepsi ile ilişkilli değildir.  Yine de böyle uzamış şuur etkilenmesi gözlendiğinde bir çocuk nöroloğu ile görüşüp, duruma göre EEG ile nöbet geçirme eğilimini saptamak iyi olur.

Katılma nöbeti sırasında çocuğum dilini yutabilir mi? Katılmalar oksijensiz bırakıp ilerde beyin hasarı yapar mı?

Katılmadan dolayı dil yutma veya beyin hasarı gelişmesi söz konusu değildir, eğer altta yatan kalple ilgili bir başka sorun yoksa. Katılma sırasındaki bayılma, aslında beynin sigortasıdır. Bayılma ile beraber nefes alma ve nabız normalleşmeye başlar. Katılma ile detaylar için tıklayın.

EEG

Çocuğumda EEG bozuk dendi. Bu ileride epilepsi olacağı anlamına mı gelir?

EEG bozukluğu genelde nöbet geçirme eğilimi anlamına gelen epileptiform dalgaların görülmesidir. EEG'de bazen yaşa uygun ritimlerin görülmemesi ve yavaş dalgaların görülmesi de "bozukluk" olarak belirtilebilir. EEG normal bile olsa nöbet geçiren çocuklar da vardır. Dolayısıyla testin hastanın kliniği ile beraber değerlendirilmesi gerekir. Nöbeti olmayan bir çocukta EEG’ye bakarak epilepsi denmesi zordur. Ayrıca, EEG yoruma ve hataya açık bir testtir.

Çocuğumu dikkat ve okul sorunları için gören psikiyatrist EEG istedi. Bu testte bazı sorunlar rapor edildi. Ne yapmalıyız?

Bazı çocuklarda nöbet geçirme hikayesi olmasa bile EEG'de epileptiform dalga denilen yanlış elektrik dalgalanmaları saptanabilir. Bundan hemen tedirgin olmak gerekmez. Daha sıklıkla karşılaşılan durum ise çocuk EEG'sinin yorumlanmasında ve çekiminde yapılan hatalardır. Testin öncelikle bir çocuk nöroloğu gözetiminde yapılması ve yorumlanması gerekebilir.

Çocuğumun EEG'si çok gürültülü bir ortamda yapıldı, bu yüzden çocuk çok kıpırdadı. EEG'si bozuk çıktı. EEG’nin gürültülü bir ortamda çekilmesi EEG’nin bozuk çıkmasına sebep olur mu? EEG bozuk diye daha ağır bir ilaca başlamak doğru mu?

Bazen EEG testinde görülen yanlış elektrik dalgalanmalarının tipi ve yoğunluğuna göre ilaç değişikliği öneririz, bariz nöbet olmasa bile. EEG'nin gürültülü ortamda yapılmasının veya hareket ediyor olmasının bir önemi yok. Bunların oluşturabileceği artefakt denilen dalgalanmalar ayırt edilebilir.

Çocuğumda 5 sene arayla bayılmalar oldu. İlk EEG normaldi, yeni yapılanda epileptiform dalgalar var. Nasıl yaklaşmamız gerekir?

EEG bulguları bazen yanıltıcı olabilir. O yüzden doktorunuz, "bayılma" diye tarif ettiğiniz hadisenin detaylarından emin olmalıdır.  EEG'den çok, anlatılan atakların hikayesi ile tanı koymak daha doğrudur. EEG bulgularının niteliği de önemlidir.  Bir uzman görüşü almanız gerekir testleri ve çocunuzu göstererek.

3.5 yaşında bir oğlum var. Bebekliğinden beri saniyelik sıçramaları oluyor. Bazen elinde bir bardak varsa içindekini dökebiliyor. EEG normal bulundu, ne olabilir?

EEG'de bir şey saptanmaması epilepsi tanısından uzaklaştırır. Özellikle EEG'de sıçrama anları yakalandıysa. Yakalanmadıysa, belki bunları kaydedecek daha uzun bir kayıt düşünülebilir. Hareketleri video ile kaydedip görüş alabilirsiniz.

Epilepsi Tedavisi

İlk epilepsi nöbetinden sonra ilaca başlamak gerekir mi?

Epilepsi tanısı için tekrarlayan nöbetler gerekir ve çok çeşitli epilepsi türleri vardır. Tek nöbet ve EEG'de nöbet tekrarlama ihtimalini güçlüce düşündürecek bulgular varsa, bazen ilaç önerilebilir. Fakat EEG’de saptanan epileptiform denilen dalgalar, beyin tarafından ilaç desteği olmaksızın da kontrol altında tutulabilir. Dolayısıyla ilaç tedavisi için nöbet tekrarlarını görmek, birçok epilepsi türlerinde tercih edilir.

Yeni başladığımız epilepsi ilaçları nöbetleri kesti ama davranış sorunlarına yol açtı. Ne yapmalıyız?

Nöbetleri kontrol altında tutmak için kullandığımız antikonvülsan denilen ilaçlar bazı denge ve davranış sorunlarına yol açabilir. Bunlara vücut birkaç haftada alışamıyorsa farklı ilaç tedavileri ve dozları denemek gerekir. Tabii nöbet kontrolünde sağladığı avantaj ile bu davranış sorunlarının yarattığı dezavantaj tartılmalıdır. İlaç düzenlemeleri sonrası birkaç hafta hafif yan etkiler için beklenip sonra alternatif için uzmanla görüşülmelidir.

Epilepsi hastalığına ne zaman dirençli denilir?

Epilepsiye bağlı nöbetler, doğru seçilmiş ve dozunda kullanılmış birkaç ilaç ile kontrol altına alınamıyorsa dirençli olarak kabul edilir. Burada doğru ilaçların seçimi ve kombine edilmesi, yüksek dozların zorlanması ve ilacın düzenli verilmesi önemli faktörlerdir. Bazı dirençli kabul edilen olgular doz ve ilaç kombinasyonlarını düzenlemekle kontrol altına alınabilir. Dirençli epilepsilerde ayrıca, cerrahi ve ketojenik diyet gibi yöntemler etkili olabilir.

Çocuğum  uzun yıllardır epilepsi hastası. Çok sayıda ilaca rağmen hala her gün nöbeti oluyor. Ne yapabiliriz?

Anlattıklarınıza göre çocuğunuzda dirençli epilepsi var. Burada bazen iyi bir kontrol mümkün olmayabilir ama tabii ki ilaç deneme çabalarının devam etmesi lazım. Önerim, görüştüğünüz doktorlar arasında telefon takibi ile sık ilaç değişiklikleri yapabileceğiniz biriyle sabırla ilaç denemeye devam etmeniz. Bunun dışında sebebe yönelik incelemelerin ve cerrahi bazı yöntemlerin, ketojenik diyet gibi tedavilerin değerlendirilmesi iyi olur.

Epilepsi ilacı kullanıyor olmak planlanan bir gebelikte sorun yaratır mı?

Erkeklerin epilepsi ilacı kullanmasının ve nöbet geçirmesinin bebek ve hamilelik üzerine bir etkisi beklenmez. Annelerin kullanması ise bazı doğum anomalilerine yol açabilir. Bunlar kullanılan ilacın dozuna ve çeşidine göre değişir.

Kullanıdığımız epilepsi ilacının kan seviyesinin normalin üstünde çıkması önemli midir? Çocuğumda yeni gözlenen durgunluk ve halsizlik bundan olabilir mi?

Epilepsi ilaçları ilk başlandığında, yüksek dozlarda ya da hassas bünyelerde durgunluk ve halsizlik gibi yan etkiler yapabilir. İlaç seviyesinin yüksek olması bunun ilaçla ilgili olma ihtimalini arttırır. Fakat ilaç düzeyleri ilaç verilme saatinden önce veya sonra alınmasına göre çok farklılık gösterir. Tercihan ilaç dozundan önce seviye bakılmalıdır.  Seviyeyle ilişkisiz olarak da bazı yan etkiler olabilir. Tersine normalin üstünde değerlere rağmen yan etki çekmeyen çocuklar da vardır. Dolayısıyla önemli olan çocuğun şikayetleridir, rakamlardan tedirgin olmamız gerekmiyor.

Oğlum bebeklikte kısa nöbetler geçirdi. Birkaç sene ilaç kullandık. Daha sonra çekilen EEG’de bozukluk çıkınca ilaç değişikliği yapıldı. Bu sorunumuz bitmeyecek mi?

Epilepsi hastalığının atlatılıp atlatılmadığı hem klinik olarak nöbetlerin sürmemesi hem de EEG’deki bulgularla takip edilir.  Bazen uzun süre nöbetsiz olunduğu halde EEG bulguları belirginse ilaç devamına veya değişikliğine gidilebilir.  Tabii, EEG bulgularının yoruma açık olduğu ve bazen bulgular devam etse bile nöbetlerin tekrarlamadığı durumların olduğu da akılda bulundurulmalıdır.

Uzun yıllardır aynı ilaçlarla epilepsi tedavisi gören çocuğumda diğer tedavi seçenekleri nelerdir?

Nöbetler, kullandığınız ilaçlarla kontrol altındaysa ilaç değişikliği gerekmez; kontrol altında değilse, başka ilaçlar ve nadiren bazı cerrahi veya diyet tedavileri düşünülebilir.

Epilepsi nöbetleri geçiren bir kişinin psikolog tarafından görülmesi gerekir mi?

Nöbetleri olan hastaların mutlaka psikoloğa gitmesi gerekmez. Ama nöbetlerle mücadelede zorluk yaşanıyor ve bu stresi atmak mümkün olmuyorsa psikolog desteği iyi olur. Yaşanan stresler nöbet kontrolü açısından çok önemli değildir ama kişinin günlük yaşantısı bu stresten çok olumsuz etkilenebilir.

Epilepsi hastalığı iyileşir mi?

Birçok çocukluk çağı epilepsisi iyileşebilir. Bu konuda kötümser olmak doğru değil. Zamanla tamamen atlatılmasa bile diğer epilepsi türlerinde de iyi nöbet kontrolu ile normal bir yaşantı devam eder.

Dikkat eksikliği ile epilepsi arasında bir bağlantı var mı?

Doğrudan bir ilişki yok. Bazı ilaçlar ve sık nöbet geçirme dikkat sorunlarına da yol açabilir.

Kızım, şuur kaybı olmaksızın bir sabah bulantı, kusmayla uyanıp, tek yöne bakma, görememe sorunu yaşadı. Sonrasında kasılma ve uzun süreli tepki verememe gelişti. Çocukluk çağı epilepsisi tanısı konularak ilaca başlanması doğru mu?

Tarif edilen arka bölge (oksipital) epilepsi nöbetlerine benziyor görsel şikayetler dolayısıyla. Nöbetler sık oluyorsa nöbet engelleyici ilaçlar önerilir çünkü sizin de yaşadığınız gibi bazı nöbetler daha şiddetli ve uzun olabilir. Ayrıca nöbetlerin sık tekrarlaması iyileşmede zorluk yaratabilir. Yine de ailenin ve hekimin tedirginliklerine göre tedavili veya tedavisiz izlemek mümkündür.

Açlık ve uykusuzluk nöbete yol açar mı?

Bazı epilepsi tiplerinde uykusuzluğun nöbeti kolaylaştırır. Ancak açlığın metabolik bazı durumlar dışında kolaylaştırıcı özelliği yoktur.

Çeşitli Testler, Bulgular

Beyin görüntülemesinde (MRI veya BT) saptanan araknoid kistler nöbete yol açar mı?

Araknoid kistler hemen hiç bir zaman nöbet sebebi değildir ve sık saptanırlar. Bunların çok büyük olanları bazen cerrahi olarak takip gerektirebilir.

32 haftalık erken doğmuş çocuğumun ultrasonografi (US) takibinde koroid pleksus ve septum pellusidum kisti rapor edilmiş, bunlar nedir?

Çocuğunuzu ve yapılmış ultrasonu görmeden yorum yapmak doğru değildir. Ama bahsettikleriniz normalde de görülebilecek oluşumlardır, zamanla kaybolabilir veya sorun çıkartmayabilirler. Erken doğan bebekler nörolojik gelişme açısından riskli bebekler olduğundan bir çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmeleri iyi olur.

Çocuğumun akranlarından geri kalmasının nedenini araştırırken yapılan VEP testi yanıtsız çıktı. Yapılan göz muayenesinde gözler sağlam ama beyne ileti gelmiyor gibi bir yorum yapıldı. MRI önerildi, ne dersiniz?

VEP testi göze verilen uyaranların beyin tarafından algılanıp algılanmadığını saptar. Gözde sorun yoksa beyinle ilgili yapısal bir sorun olup olmadığına MRI ile bakmak uygun olur.

Baş ağrısı

9 yaşındaki oğluma tekrarlayan baş ağrısı dolayısıyla migren teşhisi konuldu. Bu yaştaki bir çocukta migren olabilir mi?

Çocuklarda da migren gibi şiddetli başağrıları gelişebilir. Özellikle aile hikayesi varsa bu ihtimal artar.

Çocuğumda başağrısı için verilen ilaçlar etkili olmadı, ne yapmalıyım?

Baş ağrısı spesifik bir şikayet değildir. Çeşitli sebeplerden başağrısı gelişebilir. Şiddetli ağrı çekmiş çocuklar, tedirgin olup ilerde hafif ağrıları bile hemen dile getirir. Bunları ayırdetmek için şiddetli ağrıyı çocuğun yapmak isteyeceği aktiviteleri bile engelleyen ağrılar olarak tanımlarız.  Genelde yatmak ister bu durumda çocuklar. Şiddetliler saptandıktan sonra bunlarda tetiği çeken ne olabilir, gözden geçirin. Bunlar bazen açlık, belli yiyecekleri tüketme, yorgunluk, uykusuzluk, soğuğa/rüzgara maruz kalma gibi kolay engellenen etkenler olabilir.

Başı ağrıyan çocukta ne zaman ilaç verilmeli?

Baş ağrısının ilk ilacı dinlenmedir. İlaç vermeden önce bir süre zorunlu istirahat (TV’siz, müziksiz, oyun oynamaksızın) çocuğun gerçekten rahatsız olup olmadığını da hissetirir. Dinlenme ile düzelmeyen ağrılarda ağrı kesici verebiliriz. Yatıp dinlenmek istemeyen çocukta ilaç tedirginlikleri besleyebilir.

Hafif başağrılarında nasıl yaklaşılmalı?

Hafif baş ağrılarını, yani günlük faaliyetlerini aksatmayan baş ağrılarından hemen tedirgin olmayın. Bunlar sık olarak gündeme geliyorsa mutlaka ilaç vermeden 20-30 dakika yatırın, mutlak dinlenme şeklinde. Yatmak istemezse baş ağrısından şikayet etmemesini belirtin.

Adresimiz  |  Bize Yazın  |  Biz ve Konsültanlarımız  |  Site Eskileri 

Internet Kaynakları  |  Fizyoterapistler  |  EEG Teknisyenleri  |  Bilimsel Toplantılar  |  Bilimsel Çalışmalarımız